#VICENZI #維鮮牌 #意大利 #Italy #傳統牛油酥餅
如果要數意大利美食淨係諗到意粉或者pizza就太膚淺喇😏
牛油酥餅其實都好出名!
今日就一齊嚟試下呢隻意大利名牌牛油酥餅係唔係真係咁好食先😋

#sponsored #開聲系列
#成波之路 #mywaystogetfat #試食 #食評

(Visited 133 times, 1 visits today)